Jamrat Ghadha

Jamrat Ghadha

jamratghadha

رينق - Ring مصنوع من قشرة الزان مع غطاء من القماش لعلبة الكلينكس. متوفر بثلاث انواع < محفور باسم ، سادة ، نقشة جمرة غضى منتجات تتعلق بالضيافة العربية التوصيل لجميع دول الخليج. جمرة غضى تحلو معها المناسبات

whatsapp 55498727
phoneNo. 55498727
instagram jamratghadha
Report an Issue